Повернутися на головну сторінку

Реєстрація нового користувача ( Зв'язок з адміністратором )

Правила реєстрації Користувачів державної системи електронної пошти mail.gov.ua.

Дані Правила визначають порядок реєстрації користувачів державної системи електронної пошти mail.gov.ua (далі – Система) для отримання інформації в Кабінеті адміністративних послуг та обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу.

 1. Адміністратор сервісу електронної пошти mail.gov.ua (далі – Адміністратор) постачає послуги електронної пошти з метою надсилання повідомлень Кабінету адміністративних послуг, в т.ч. отримання довідок з Єдиних та державних реєстрів, надсилання судами загальної юрисдикції електронних копій процесуальних документів юридичним та фізичним особам, які зареєструвались за даними Правилами, по судовим справам, у яких вони є учасниками.
 2. Під послугами Системи слід розуміти послуги пересилання електронних копій документів, зберігання електронних повідомлень для Користувача у почтовій скриньці сервісу mail.gov.ua.
 3. Правила є договором приєднання, реєстрація Користувача підтверджує приєднання Користувача до даних Правил повністю та підтверджує його згоду з приведеними нижче умовами.
 4. Документи в електронному вигляді можуть бути надіслані Користувачу на створені таким Користувачем електронні адреси з доменним іменем «mail.gov.ua» лише після реєстрації Користувача у відповідності до даних Правил.
 5. Надсилання документів здійснюється відповідно до правил (регламентів) роботи з кожним типом документів, за умови подачі відповідних заявок (далі - Заявка).
 6. Реєстрація Користувача відбувається шляхом заповнення Користувачем відповідної реєстраційної форми, у якій зазначаються наступні відомості:
  • найменування для юридичних осіб або прізвище, ім'я, по-батькові для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
  • для юридичних осіб ідентифікаційний код юридичної особи, для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців – ідентифікаційний номер платника податків – фізичної особи (у разі відсутності ідентифікаційного номеру – серія та номер паспорту громадянина);
  • адреса місцезнаходження або місця проживання;
  • адреса особистої електронної пошти (е-mail) Користувача, яка в подальшому буде використовуватись Адміністратором для інформування Користувача про пароль доступу до Системи (у випадку його зміни або з метою нагадування Користувачеві паролю);
  • номери телефонів (факсів);
  • інформація про особу, яка внесла дані (ПІБ, посада, номер телефону);
  • дата та час заповнення, які проставляються автоматично;
  • згода суб'єкта персональних даних на обробку персональних даних (для фізичних осіб).
 7. Користувач зобов’язується при реєстрації в Системі вказувати достовірні відомості про себе або юридичну особу, яку він представляє. У разі зазначення недостовірних відомостей Адміністратор не несе відповідальності за неналежне надання послуг щодо отримання Користувачем вхідної кореспонденції на його поштову скриньку.
 8. У разі неможливості коректної реєстрації Користувача через те, що під його акаунтом (ідентифікаційним кодом) вже зареєстрована інша особа або іншу помилку даних, він повинен звернутися з офіційним листом до Адміністратора, повідомивши про вказані обставини та надати належні докази своїх реєстраційних даних.
 9. У разі відповідності та повноти внесення Користувачем інформації у шаблон форми реєстрації Системою автоматично генерується адреса електронної пошти Користувача у форматі: ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер платника податків – фізичної особи (у разі відсутності ідентифікаційного номеру – серія та номер паспорту громадянина) "@mail.gov.ua".
 10. Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді, паралельно з документами у паперовому вигляді відповідно до процесуального законодавства, після реєстрації в Системі і генерації адреси електронної пошти Користувач повинен подати до суду Заявку.
 11. Процесуальні документи надсилаються судом Користувачеві на електронну адресу паралельно з документами у паперовому вигляді відповідно до процесуального законодавства.
 12. Будь-яка інформація про Користувача, пов’язана з Системою є конфіденційною інформацією. Адміністратор забезпечує дотримання режиму конфіденційності кореспонденції Користувача (електронних повідомлень тощо), що зберігаються в його електронній поштовій скриньці. Під конфіденційністю розуміється режим, при якому Адміністратор не має права ознайомлюватись з кореспонденцією Користувача або надавати її третім особам, окрім випадків, що безпосередньо передбачені чинним законодавством України та цими Правилами.
 13. Користувач зобов’язується не використовувати сервіс Системи для:
  • збирання, зберігання та обробки персональних даних інших Користувачів.
  • видачі себе за іншу особу або представника підприємства, установи, організації без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників Власника сервісу, а також введення в оману відносно якостей та характеристик будь яких суб’єктів або об’єктів.
  • завантаження, відправки, передачі або будь-якого іншого способу публікації матеріалів, які Користувач не має права робити доступними відповідно до законодавства або інших договірних відносин.
  • завантаження, відправки, передачі або іншого способу публікації будь-яких матеріалів, що містять віруси або інші комп’ютерні коди, файли або програми, що призначені для порушення, знищення чи обмеження функціональності будь-якого комп’ютера або телекомунікаційного обладнання.
  • завантаження, відправки, передачі або іншого способу публікації будь-яких програм для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в мережі Інтернет, а також розміщення посилань на вищезазначену інформацію.
  • здійснення іншої протизаконної діяльності, що порушує права та зачіпає інтереси третіх осіб та вводить в оману інших користувачів мережі Інтернет. Користувач самостійно несе всю відповідальність за вказані в цьому пункті дії та зобов’язується відшкодувати Адміністратору усі витрати, що він поніс у зв’язку з такими діями Користувача.
 14. Користувач розуміє та погоджується з тим, що Адміністратор не несе відповідальності за відмову в отриманні Користувачем кореспонденції, технічні обмеження Системи або за технічні збої в наданні послуг Системою, зберігання кореспонденції, файлів або інших даних в електронному сервісі Системи, доставку пошти, збереження адреси Користувача, а також за спричинення будь-яких збитків Користувачу при наданні або ненаданні послуг сервісу Системи.
 15. У випадку втрати Користувачем паролю до своєї електронної скриньки, Адміністратор може надати (відновити) Користувачу пароль в автоматичному режимі на іншу електронну адресу Користувача, що зазначена ним при реєстрації.
 16. Адміністратор має право змінювати Правила в односторонньому порядку.
 17. У випадку порушення Користувачем умов цих Правил Адміністратор має право призупинити або зупинити надання Користувачу послуг сервісу.

Справжнім я підтверджую, що ознайомлений з даними Правилами і не маю заперечень проти обробки, зберігання та надання моїх персональних даних, необхідних для реєстрації та отримання інформації в Кабінеті адміністративних послуг, а також для реєстрації на офіційному веб-порталі «Судова влада України» та обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу.


  

Реєстрація успішна

Тепер ви можете увійти до поштової скриньки

Ваш email для входу:

Повернутися на головну

Реєстрація не можлива

Можливо такий користувач вже зареєстрований, зверніться до адміністратора

Повернутися на головну     Повернутися до реєстрації
1 Загальна інформація 2 Редагування адреси

Інформація про організацію

Інформація про особу1 Загальна інформація 2 Редагування адреси

Адреса місцезнаходження


Для підтвердження того що ви не робот розставте по порядку, пересуваючи зображення з цифрами
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Поштова адреса


Особиста інформація


Адреса місця проживання


Для підтвердження того що ви не робот розставте по порядку, пересуваючи зображення з цифрами
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Найменування: Державне підприємство «Інформацiйні судові системи»
Юридична адреса: 01021, м. Київ, вул. Липська, 18/5
Поштова адреса: 04050, Україна, м. Київ, вул. М. Пимоненка, 13-Б
Електронна пошта: info@email.court.gov.ua
Телефони : (044) 207-35-37